1. Biz i?in s?k s?k sat?n almak, titizlikle mü?terilerin ihtiya?lar?na g?re.
2. ürünlerimiz i?in ISO9001-2008 sertifikas? elde etmi?, sadece silikon ürünleri i?in, FDA testi RoHS testi ve FDA testi ge?ti.
3. Baz? b?lümlerde bitmi? olsun, kalite müfetti?leri i?in nitelikli oran?n? sa?lamak i?in ürünleri kontrol etmektir.

Online sohbet
澳威尼斯赌人