Foshan Nanfang Kau?uk &Plastik Co, Ltd ?zellikle lastik kal?plama ve ekstrüzyon ürünleri, termoplastik ürünlerin farkl? ?e?itleri üreten profesyonel bir olu?tur. Biz Ar kurduk & bir formülasyon ve laboratuar birli?i ile bir kalite kontrol departman? ile Ge departman?. Tüm model ?rnekleri ve ?rnekleri h?zl? ve kaliteli ürün ve zaman?nda teslim edilmesini sa?lamak.

Biz 10.000 metrekarelik bir alan? kapsayan, kendi fabrika var. Ayr?ca 9 ekstrüzyon üretim hatlar? ve 28 düz vulkanize ve 200'den fazla personel donat?lm??t?r. Deneyimi fazla 20 y?l ile, mü?terilerimize daha etkili ??zümler sunuyoruz.
NF tasar?m ürünü mü?terilerine yard?mc? olmay? ama?lamaktad?r.2008: ürünlerimiz sertifikalar? ve RoHS, FDA, ISO 9001 gibi kalite sistemlerini bulu?uyor.
Biz geri d?nü?ümlü kau?uk olmadan% 100 yeni hammadde kullan?m? i?in s?z veriyorum. Ayr?ca, bizim i?in silikon k?pürme ürünleri.

Online sohbet
澳威尼斯赌人